РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 324

Харківської міської ради»

на 2021/2022 навчальний рік

м.Харків – 2021

Пояснювальна записка

до робочого навчального плану

комунального закладу

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 324

Харківської міської ради»

I. Загальні засади

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 324 Харківської міської ради» здійснює освітній процес відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти (наук.керівник Богуш А.М.) затвердженого наказом МОН молодьспорту від 22.05.2012 №615, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затвердженого наказом МОН України від 16.06.2015 № 641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоровꞌя України від 20.04.2010 №234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446), листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010 №1.4/18-3082 «Про організовану і самостійну дітей у дошкільних навчальних закладах, листів Міністерства освіти і науки України від 03.07.2009 №1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах», від 27.09.2010 № 1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку», інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 02.07.2019 №1/9-419 І «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році», Методичних рекомендацій щодо організації освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах Харківської області (лист КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» від 24.12.2015 №1199).

Тип закладу – комунальний

Мова навчання – українська

Режим роботи закладу дошкільної освіти з 7-30 до 16-30

Групи з 9-ти годинним перебуванням з 7-30 до 16-30

Групи з 10,5-ти годинним перебуванням з 7-00 до 18-00

У 2021/2022 навчальному році у закладі дошкільної освіти функціонуватимуть групи:

Групи за віком дітейПерша молодша (від 2 до 3 років)Друга молодша (від 3 до 4 років)Середня (від 4 до 5 років)Старша (від 5 до 6(7) років
Кількість груп2222

II. Організація навчальних занять

Робочий навчальний план на 2021/2022 навчальний рік складено згідно з наказом Міністерства освіти і науки від 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності» (Додаток 1).

Робочий навчальний план ЗДО включає інваріантну та варіативну складову. Зміст інваріантної складової Базового компоненту дошкільної освіти забезпечується через чинні програми розвитку дітей дошкільного віку відповідно до додатка «Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки для використання у дошкільних навчальних закладах у 2020/2021навчальному році», інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 №1/9-419 І «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2020/2021навчальному році».

Основними формами роботи з дітьми у ЗДО є: заняття різних видів, індивідуальна робота, спостереження та екскурсії у природу й соціум, пізнавально-розвивальні бесіди, дидактичні ігри, елементарні досліди й дитяче експериментування у повсякденному житті.

Організоване навчання проводиться у формі занять, починаючи з 3-го року життя. Тривалість занять становить:

- у першій молодшій групі – не більше 10 хвилин;

- у молодшій групі – не більше 15 хвилин:

- у середній - не більше 20 хвилин.

- у старшій - не більше 25 хвилин

Тривалість перерв між заняттями становить не менш 10 хвилин.

Планування освітньої роботи з дітьми здійснюється за режимними моментами з урахуванням блочно-тематичного принципу.

Зміст освітнього процесу в ЗДО визначається Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), (наук. керівник Богуш А.М.), схваленого рішенням колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.05.2012 протокол №5/2-2, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2012 №615.

У 2021/2022 навчальному році колектив ЗДО буде працювати за програмами:

Комплексна освітня програма

Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина», (наук.керівник В.О. Огнев'юк), рекомендованою Міністерство освіти і науки України, Лист МОН України №1/16163 від 09.11.2015р.тп програмою "Впевнений старт", (наук. керіввник Т.Піроженко, рекомендовано МОН України, Лист МОН України №1/11-7684 від 01.08.2017)

Варіативна складова Базового компонента дошкільної освіти буде реалізована через інтеграцію змісту парціальних програм у різні види діяльності відповідно до змісту парціальних програм, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, та регіональних парціальних програм, що схвалені методичною радою КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».

Парціальні освітні програми:

Програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина», (авт. – Кичата І. І., Каплуновська О. М., Палець Ю.М.; за наукового редагування Рейпольської О. Д.). схвалена для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України, лист ІІТЗО від 25.03.2016 р. № 2.1/12-Г-85;

Програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку «Казкова фізкультура» (авт.: Єфименко М. М.), лист ІІТЗО від 09.07.2019 р. № 22.1/12-Г- 627.

III. Структура навчального року

Навчальний рік починається 1 вересня 2021 року і закінчується 31 травня 2022 року,оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня 2022 року.

Упродовж навчального року для дошкільників будуть проводитись канікули, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, крім фізкультурно-оздоровчої та художньо-продуктивної діяльності.

Термін проведення канікул: літні – з 1 червня до 31 серпня (92 календарних дні), осінні – з 26 жовтня до 1 листопада (7 календарних днів), зимові – з 25 грудня до 10 січня (17 календарних днів), весняні – з 1 квітня до 10 квітня (10 календарних днів).

Організація роботи влітку визначається інструктивно-методичними листами від 16.03.2012 № 1/9-198 «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» та від 28.05.2012 № №1/9-413 «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період».

У закладі дошкільної освіти встановлено 5-денний освітній тиждень.

Додаток 1

Розподіл групових фронтальних занять на тиждень

у 2021/2022 навчальному році

Орієнтовні види діяльності за освітніми лініямиОрієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами
Перша молодша (від 2 до 3 років)Друга молодша (від 3 до 4 років)Середня (від 4 до 5 років)Старша (від 5 до 6 років)
Ознайомлення із соціумом1113
Ознайомлення із природним довкіллям1112
Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо) 14445
Сенсорний розвиток1--
Логіко-математичний розвиток-112
Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування1,51,51,53
Художня література0,50,50,51
Здоровꞌя та фізичний розвиток23333
Загальна кількість занять на тиждень99915
Додаткові освітні послуги на вибір батьків: - художньо-естетичний - Фізкультурно-оздоровчий-1 з них 1 -1 з них 1 -5
Максимальні кількість занять на тиждень39101020
Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)1,31,41,48,3

1 Художньо-продуктивна діяльність передбачає заняття з музичної, образотворчої діяльності, художньої літератури. Театралізована діяльність може буди присутня протягом дня, як самостійний вид діяльності, чи включена у різні заняття для реалізації їх програмових завдань. Заняття з художньої літератури (1 заняття на тиждень) може бути проведено за рахунок кількості таких занять: художньо-продуктивної діяльності у середній та старшій групах. Також, в розвиток мовлення і культуру мовленнєвого спілкування може інтегруватися завдання з художньої літератури.

2 Години, передбачені для фізкультурних занять не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей. У дні, коли немає занять з фізкультури проводять фізкультурні комплекси під час денної прогулянки.

3 Максимально допустиме навчальне навантаження визначають шляхом множення максимальної кількості занять на тиждень, відведених на вивчення освітніх ліній у віковій групі, на тривалість заняття залежно від віку вихованців.

Кiлькiсть переглядiв: 264