Методична робота ЗДО спрямована на:

-вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя;

- стимулювання творчого потенціалу педагогів;

- підвищення педагогічної культури педагогів;

- вдосконалення педагогічної майстерності;

- розвиток спеціальних умінь та навичок;

- формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.

Мета методичної роботи:

вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя; стимулювання творчого потенціалу водночас із формуванням навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності

Напрямки методичної роботи:

•підвищення соціально – психологічної культури вихователів;

• вдосконалення педагогічної майстерності;

• сприяння в опануванні світовою та національною, мовою і побутовою культурою;

• розвиток спеціальних умінь та навичок

Принципи методичної роботи:

•педагогічна співпраця з вихователем;

• робота в режимі довіри, доброзичливості;

• творча атмосфера , стимулювання творчої активності;

• принцип допоміжно – регульованого контролю;

• надання вихователеві права вибору;

• системність методичних заходів;

• принцип "Я – повідомлень” у спілкуванні;

• щоденна допомога; •випереджувальний характер методичної роботи

Зміст методичної роботи реалізується через такі форми:

Колективні:

-інструктивно-методичні наради;

- педагогічні ради;

- педагогічні читання;

- теоретичні семінари;

- семінари-практикуми;

- колективні перегляди освітнього процесу

Групові:

- методичні об'єднання вихователів дошкільних груп;

- робота творчих груп;

- консультації

Індивідуальні:

-наставництво;

- самоосвіта;

- взаємовідвідування;

- робота над проблемними питаннями;

- атестація

Кiлькiсть переглядiв: 452